TEXTO SLIDER

The Barcelonian

projecte fictici de portades de revista de la ciutat de Barcelona, 2021