IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR ELISA MUNSO

amb domicili social situat a CARRER LLUIS ANTÚNEZ 13-15. 4TO SDA. 08006-Barcelona i el CIF del qual és 43732766Z.

CONDICIONS D’ÚS

Mitjançant la web es facilita l’accés al Portal web per oferir als Usuaris l’accés general a la informació, activitats, productes i serveis que aquesta entitat ofereix. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web atribueix al navegant la condició d’Usuari del Lloc, la qual cosa implica l’acceptació del present Avís Legal. Per això, ELISA MUNSO GRIFUL recomana a l’Usuari llegir-lo cada cop que accedeixi al Lloc web. L’Usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que ELISA MUNSO GRIFUL posi a la vostra disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús d’acord amb aquestes condicions; i respondrà davant de ELISA MUNSO GRIFUL i/o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa per responsabilitat pròpia. ELISA MUNSO GRIFUL es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, a serveis i continguts del Portal, de manera temporal o definitiva, quan així ho consideri convenient i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment , per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. ELISA MUNSO GRIFUL es reserva el dret a alterar, en qualsevol moment i sense avís previ, la configuració, presentació o el disseny, del seu web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions d’ús exposades en aquest Avís Legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Totes les dades de caràcter personal que facilitin l’usuari a través de l’enviament d’un correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. De manera expressa, l’Usuari queda informat que aquests seran incorporats a fitxers existents a ELISA MUNSO GRIFUL i que té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del mateix, podent exercitar aquests drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça de RUSLAN VIZAEV DUBILEVSKIY, on consti el fitxer o fitxers a consultar. Mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic per part de l’Usuari, el remitent presta el consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en aquest. Les dades que es facilitin seran utilitzades per a fins comercials, sent els seus destinataris els serveis administratius, comercials i tècnics d’ELISA MUNSO GRIFUL adoptarà les mesures necessàries per evitar l’alteració, el tractament, la pèrdua o l’accés no autoritzat de les dades de caràcter personal, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, en nom del compliment de la seva obligació de secret i del seu deure de guarda dels mateixos. ELISA MUNSO GRIFUL queda autoritzada per enviar a l’Usuari informacions comercials i tècniques dels seus productes. En el cas de comunicacions comercials i tècniques enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’Usuari ens presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat per aquest mitjà.

RESPONSABILITAT ELISA MUNSO GRIFUL

no es responsabilitza de la mala utilització que facin els Usuaris d’Internet dels continguts de la pàgina web, i l’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer. De la mateixa manera, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per ELISA MUNSO GRIFUL o no publicada amb el seu nom. ELISA MUNSO GRIFUL no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin l’origen en causes que escapen del control de ELISA MUNSO GRIFUL, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de força major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi civil, s’entenen per causes de força major, a més, i als efectes de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de ELISA MUNSO GRIFUL, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de Hackers, o tercers especialitzats, a la seguretat o la integritat del sistema informàtic, sempre que ELISA MUNSO GRIFUL hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents dacord amb lestat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, ELISA MUNSO GRIFUL no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. ELISA MUNSO GRIFUL tindrà dret, sense que hi hagi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i continguts del Lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.ELISA MUNSO GRIFUL no serà responsable de possibles danys i perjudicis que es puguin derivar als equips dels Usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’Usuari a causa de la seva navegació al Lloc web, o per qualsevol altre dany derivat d’aquesta navegació.ELISA MUNSO GRIFUL no es fa responsable de la veracitat, manca d’utilitat o adequació per a un ús específic del present Lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, manca de lliurament, lliurament incorrecte dels productes exposats o interrupció del servei; de l’exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

149 / 5,000 Resultados de traducción Traducción Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb aquest avís legal les parts accepten el sotmetiment exprés als jutjats del domicili fiscal de ELISA MUNSO GRIFUL(Espanya) i la legislació estatal i autonòmica corresponent.